Amerikabrevet 2016

DSC 8445-Intro-1200 Introduktion med barnkören DSC 8447-potatis Potatisskörden ser inte lovande ut. Bäst ge sig av? DSC 8449-fin-fru Fina frun. DSC 8451-vi-far-väl-då-till-Amerika-i-vår Jag blir så gla när vi nu båda äntligen vill resa till Amerika i vår.
DSC 8454-egendomen-såld En skål för att bekräfta att hemmanet sålts. DSC 8457-påfågelbesök Stamgäst på första parkett DSC 8458-sista-måltiden Sista måltiden före avfärden. DSC 8461-avsked-1 Avskedets stund är kommen
DSC 8462-avsked-2 Ett sista "hej då". DSC 8465-Amerikabrevet Första Amerikabrevet berättar att det är bättre där borta. De fyra äldre barnen som lämnats kvar tills vidare hoppas på snar återförening. DSC 8459-2-publik Stort tack för en tankeväckande och ändå underhållande föreställning.