Gammelvala 2017

Gammelvala 2017361 DSC 9584 Brunskog kyrka DSC 9575 kolmilan DSC 9525 Tjärbränning
DSC 9540 Ångmaskin till sågverk DSC 9535 Maskinen som driver träullstillverkningen DSC 9534 Tillverkning av träull av asp DSC 9527 Traktor 1
DSC 9551 Radiokalas DSC 9552 Hästräfsa mm DSC 9546 Promenadvagn DSC 9555 Träslöjd
DSC 9522 Handelsboden DSC 9529 Nävgröt o fläskl DSC 9542 Hushållsgöromål DSC 9543 Brunskogs hembygdsdräkt o husmorsdräkt
DSC 9557 Tunnbrödsbak DSC 9559 Tovning DSC 9560 Färgning av garn DSC 9562 Garn
DSC 9563 Barnbyk DSC 9568 Grenljus DSC 9600 Lin DSC 9596 Lovisa bereder lin
DSC 9576 Underhållning