2011-07-006 Starten i ÅF Classic Baltic race skedde i år på Stockholm ström - läs mer
-klicka på respektive bild så visas en kopia i större format och ett bildspel


Miranda, Kerma och Pascha har startat. Strax glider SK 95an Kerma  upp på SK 55an Mirandas akterdäck.

Regina, Vagabonde, Volonté, Itaka och Gudrun III på startlinjen. Ersta kapell i bakgrunden.

Vagabonde

Volonté

Elske

Refanut

Anitra

Ballad


Seglande skönheter på Stockholm Ström. 

Onsdagen den 6 juli 2011 gick starten i ÅF Offshore Race – nytt namn på havskappseglingen runt Gotland. Nytt för i år var det också att elitklassen och de klassiska båtarna också skulle segla den nya sträckningen Stockholm Sandhamn. En sträcka på ca 33 distansminuter. Startlinjen låg mellan Kastellholmen och en punkt strax öster om Fotografiska. Vädret var bästa tänkbara, soligt med en lätt sydostlig bris. I Sandhamn där övriga båtar startade var det däremot grådisigt.  

Passage in i startområdet skedde för motor mellan startlinjen och Kastellholmen vilket gav ett utsökt tillfälle för de många åskådarna på Kastellholmen och Skeppsholmen att beundra skönheterna på nära håll när det tuffade in till start.
I ÅF Classic Baltic race startade 17 båtar. Classic Yacht definieras som en båt tillverkad för 1968. De flesta betydligt äldre. T.ex. SK 95an ”Kerma” byggd 1918 och R10 ”Itaka” från 1934. Yngst var yawlen ”Elske” från 1967.  

Som sig bör blev det krysstart. Före startlinjen tog många det lugn för att inte behöva vända p.g.a. tjuvstart men bland tätbåtarna blev det ändå så trångt att ”Kerma” gled upp på ”Mirandas” akterdäck. Med protest och trasig akterlucka som resultat. Efter drygt tre timmar mojnade vinden att banan kortades till 14 distansminuter. Segrade på denna deltävling blev en av de minsta båtarna Volonté, f.ö. med kvinnlig besättning. De vann sedermera även sträckan Sandhamn-Visby tur och retur.

Nästa år skall alla båtar starta från Stockholm det lär bli en fin seglarfest.
 

Sailing beauties in Stockholm’s inner harbour.

Wednesday, July 6, 2011 was the start of the ÅF Offshore Race - new name for the ocean race around the island of Gotland. New this year was also that the elite class and the classical boats would sail from Stockholm Sandhamn. A distance of about 33 nautical miles. Starting line was between Kastellholmen and a point just east of the  Photographic museum in Stockholm inner harbour. The weather was optimal, sunny with a light south-easterly breeze.

In the AF Classic Baltic race started 17 boats. A classic Yacht is defined as a boat made before 1968. Most boats were significantly older. For instance  SK 95an "Kerma" built in 1918 and R10 "Ithaca" in 1934. "Youngest" was the yawl "Elske" from 1967.

As it ought to be, the start was to windward. Prior to the start line, many of the big boats took their time, in order not to be to early on the ine and to make a false start and having to go back behind the line again. But among those to be first on the line it was still so crowded that "Kerma" slipped up on "Miranda" aft deck. With protests and broken aft hatch as results. After little more than three hours the wind died so the track was shortened to 14 miles. The winner of this race was one of the smallest boats “Volonté”, by the way with female crew. They later also won the longer distance Sandhamn-Visby-Sandhamn.

Next year, all boats start from Stockholm, it'll be a great sailing festival.