Om Perserud

Strövtåg i hembyden - ett bildspel

En persing 

Karta över Perserud

Karolina Harnesks berättelse 1877 - 1900  

När ljuset skulle komma till Perserud 1918

www.perserud.com (byalagets hemsida )

Vacker vinterbild fotad av Erik Nyberg

Racken.com          foto: Holger Joné          Bilder från Perserud 1999 & 2001