Hej!
Om du ville komma till den nuvarande operatören klicka då
här!

 

------------------------------------------------------------------------------
 

De nyhetsprogram som S-TV sände i Sollentuna lokaltv hösten 2005 kan inte längre nås via Internet. Kontakta Tinna om du vill veta mera.


Nr 5, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Lokalteve i ny regi

– Vårt mål är att göra bra lokal journalistik och bra kommuninformation. Vi vill skildra människors vardag och vill lägga mer tid på att vara ute bland sollentunaborna än på att sitta på ett stort kontor med lyxig utrustning, säger Tinna Joné på Cinema Direct, som nu tagit över sändningarna av lokalteve efter TV Sollentuna.
Kommunens avtal med Cinema Direct för att sända S-TV gäller från och med den 1 juni fram till den sista december. Därefter har bolaget option på sändningar i ytterligare ett år.

– Det blir en tung mantel att axla, att ta över efter Bo Wanngård och TV Sollentuna. Men det känns mycket spännande! Det finns hur mycket som helst att berätta om här i Sollentuna och vi vill göra det på vårt sätt.

Linda Andersson, Tinna Joné och Jesper Andersson, tillsammans med Oskar Helgö (på bildskärmen) arbetar med S-TV.

– Det ska vara lätt för alla sollentunabor att identifiera sig med våra program. Vi vill skapa inslag där allt inte är välputsat och där inte alla har slips. Det är inte sådan teve vi vill göra.
I uppdraget från kommunen ingår att kontinuerligt bevaka vad som händer i kommunen, att göra reportage och nyhetsinslag samt att annonsera och marknadsföra arrangemang som kommunen anordnar. Tinna Joné kommer också att medverka vid sändningarna från kommunfullmäktige.

S-TV vill bedriva en lokal journalistik nära människorna som bor i Sollentuna.
– Det gagnar alla att det finns en stor öppenhet mellan kommunen och medborgarna. Det engagerar väljare och människor känner sig delaktiga. Jag tycker det är schysst att kommunen anställt oss för att granska dem.

– Vi vill bedriva medborgarjournalistik, det betyder inte att vi ska gripa in och ordna saker utan att vi ska vara ett fönster där människor kan hitta varandra för att tillsammans kunna förändra eller samarbeta, säger Tinna Joné.

Vill få alla att ställa upp
Målet är att få alla typer av människor att ställa upp i reportagen.
– Det finns alltid en överrepresentation av medelålders män i teve, men man måste arbeta för att få med andra typer av människor också. Ofta är det till exempel svårt att få kvinnor, eller den som inte pratar så bra svenska, att ställa upp. Då måste jag som reporter lägga ner extra kraft på att få dem att medverka.

I S-TV:s redaktion arbetar, förutom Tinna Joné, också Jesper Andersson, Linda Andersson och Oskar Helgö. Tinna och Jesper kommer att arbeta mer med kommunal information medan Linda och Oskar är redaktionens reportrar.

Små lokaler
Just nu har Cinema Direct sina lokaler i Helenelunds centrum, men letar efter ett nytt och mindre utrymme . Det behövs inte så mycket plats eftersom all redigering och annat efterarbete görs i bärbara datorer.

Under sommaren har redaktionen producerat inslag, men även lagt upp en webbsida och skapat en tittarpanel. Panelen ska träffas regelbundet för att prata om programmen som sänts och för att ge tips på nya saker att ta upp. Just nu består panelen av fem personer, men Tinna Joné ser gärna att fler kommer med, och vem som helst är välkommen att komma in med tips.

– Vi är helt beroende av att folk tar kontakt med oss. Ingen av oss i redaktionen bor i Sollentuna, men vi är medvetna om att vi måste jobba hårt för att skapa en lokal förankring, och det gör vi också, säger Tinna Jonné.

S-TV sänder i lokalteveföreningens kanal, onsdag till måndag.

Läs mer på www.s-tv.se (numera stängd)

TV Sollentuna, med Bo Wanngård och Kjell Forslund i redaktionen, fortsätter sina sändningar digitalt via Sollentuna Energis bredbandsnät. Inslagen uppdateras tisdagar kl 18. TV Sollentuna är helt fristående.

Läs mer på www.tvsollentuna.com

 

                                                    Text och foto: Eva Nilsson

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen
 

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61