Tinnas "Sverigeresan" i mediemagasinet i TV2 år 2002

 Tinnas hemsida        www.svt.se/mediemagasinet