Racken ligger 5 km nordost om Arvika Lantmäterits länskarta

Racken är Arvikas vattentäkt


Vy över Racken från Perserud mot Rackstad

Racken enligt SMHI:
Yta               6 km2
Medeldjup 28 m
Volym      172 miljoner m3
(= 5000 m3 per Arvikabo)

Maxdjup    52 m  (* 50,6 enligt Nils) *)
Sjöhöjd     94,7 m

*) Nils  har  haft vänligheten visa en djupkarta från VBB 1965 som visar maxdjupet 50,6 som ligger vid "B" i Bråten. Djupkartan visar för övrigt en stor plan "mittfåra"  på 48-50 m djup.

Bråtens brygga 2001Ekan lägger ut 1976Nils fångar aborre 1976

Racken.com